Mae’r Swellies Café yn gaffi llawn bwrlwm â chegin fechan, sy’n cynnig cynnyrch lleol, a bwydlen syml rystig


Fe wnaethom ail-frandio The Swellies gan ddefnyddio lliwiau a gweadau priddlyd i ail-gyflwyno hunaniaeth y caffi. Yn ogystal â chreu brand newydd sbon ar gyfer y busnes, fe wnaethom ddiweddaru ein delweddau drwy ddefnyddio’r caffi fel cefndir i bwysleisio’r ymdeimlad o ansawdd a chynhesrwydd.

Mae gweithio gyda Dan a Kristina o SHED i greu brand ar gyfer Swellies wedi bod yn wych, ac oedd gan Dan ddealltwriaeth wych o’r steil a’r cyfeiriad yr oeddem am ei gymryd gyda’r agweddau dylunio.

Rhyngddynt mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth a phrofiad a oedd yn ein caniatáu i drafod a datblygu syniadau gwreiddiol, a hefyd i dderbyn yr arweiniad yr oeddent yn ei gynnig.

Drwy gydol yr holl broses, a hyd heddiw, rwy’n gwybod y gallaf gysylltu â nhw gydag unrhyw gwestiynau, neu os ydw i angen unrhyw beth wedi ei gwblhau yn sydyn.

Cawsom wasanaeth o’r radd flaenaf o’r cychwyn cyntaf hyd ddiwedd y prosiect, a brand yr ydym yn falch o’i hyrwyddo.

Eddie

(The Swellies)